รับของที่ระลึกประชุมใหญ่

     
      สมาชิกที่ลงทะเบียนประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทยครั้งที่ 51 เชียงราย ท่านมารับของที่ระลึกตั้งแต่ วันที่ 17-18/3/60 ตามโรงแรมที่พักของแต่ละภาค โดยแต่ละจุดจะมีไลออนส์ และเจ้าหน้าที่คอยแจกของที่ระลึกอยู่ดังนี้
ภาค โรงแรม ผู้ประสาน เบอร์ติดต่อ
310 A1 แกรนด์ วิสต้า ล.สมคิด

081-530-4513
310 A2 ปาร์คอิน และไดมอนด์ ปาร์คอินน์ รีสอร์ท ล.วันทนีย์ 080-515-5665
ล.อุบล 081-962-7866
310 B วังคำ ล.สุนทร 089-708-9751
ล.วชิรา 098-796-2429
310 C เวียงอินทร์ ล.ก้อเกียรติ 089-794-0952
310 D  เวียงอินทร์  ริเวอร์ไซต์  รีสอร์ท ล.จิตลดา 081-783-3256
ล.พรรณี 091-956-9654
310 E โพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา ล.จิระพันธ์ 099-148-2626
310 E ล.ธิติพร

โดยท่านประธานฝ่ายที่รับผิดชอบ ล.มาลี แซ่อุ่ย และรองประธานฝ่าย ล.วรรณา มลกุล
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Recent Posts