ทัวร์เชียงราย 3วัน 2คืน

วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - วัดห้วยปลากั้ง - พ่อขุนเม็งราย - พิพิธภัณฑ์บ้านดำ - ดอยตุง - ดอยแม่สลอง
พระขี่ม้าบิณฑบาต- แม่สาย - เชียงแสน - สามเหลี่ยมทองคำ - หลวงพ่อผาเงา - กะเหรี่ยงคอยาวจำนวนผู้เดินทางราคาต่อท่าน
2 - 3 ท่าน 6,900 บาท
4 - 6 ท่าน 5,900 บาท
7 -10 ท่าน 4,900 บาท

โรงแรม / รีสอร์ทโรงแรมระดับ4ดาว (เพิ่มค่าใช้จ่าย)
ไดม่อนปาร์ครีสอร์ท (3ดาว) วังคำ
ลักษณวรรณรีสอร์ท (3ดาว) เวียงอินน์
ริมกกรีสอร์ท (3ดาว)

ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
อัตรานี้รวม
- ที่พักพร้อมอาหารเช้า
- อาหารกลางวัน 3 มื้อ/เย็น 1 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
- รถรับส่งตลอดรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
- ไม่รวมข้ามด่านแม่สาย
- ค่าตั๋วเครื่องบิน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ
ราคานี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
- ถ้ามีชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 300 บาท
- ราคานี้ไม่รวม Surcharge ช่วงเทศกาล
- ราคานี้เดินทางแบบ Private Tour
- สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ ตามความเหมาะสมแต่ราคาอาจจะ มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

** ราคาและโปรแกรมทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เดินทาง **
เดินทางวันที่ 1 - อาหารกลางวัน
รถรับที่สนามบิน หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงราย
จากนั้น ชม ความงดงามของ วัดร่องขุ่น ซึ่งออกแบบโดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
ลักษณะเด่นของวัดคือพระอุโบสถที่ประดับตกแต่งด้วยสีขาว
10.00 น.แวะ ไร่บุญรอด เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ ภายในไร่จะมีแปลงปลูกข้าวบาร์เลย์ของเบียร์สิงห์ อยู่ด้านหน้าแล้ว ยังมีพื้นที่เกษตรกรรมและไร่ชากว่า 600 ไร่
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. นมัสการวัดห้วยปลากั้ง เป็นวัดที่มีความโดดเด่นคือมีเจดีย์เก้าชั้นที่ชาวบ้านนับถือ และเชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนจะเหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์เป็นวัดที่นับถือและบูชาเจ้าแม่กวนอิม มีความน่าประทับใจก็คือบรรยากาศของวัดที่ตั้งอยู่บนเขาและมีเนินเขาเล็กๆรายรอบวัดเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆ และจากนั้น สักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย
15.30 น. ชมมรดกล้ำค่าของอาณาจักรล้านนาโบราณที่ พิพิธภัณฑ์อูบคำ
17.00 น. เข้าเช็คอินที่ โรงแรมไดม่อนปาร์ค พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น. เดินเที่ยวไนท์บาซ่า รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

เดินทางวันที่ 2 - อาหารเช้า/อาหารกลางวัน/อาหารเย็น
08.00 น. รับประทานเช้าและเช็คเอาท์ จากนั้นเที่ยวชมประตูสลักไม้ลายวิจิตรบรรจง อันเป็นผลงานของอีกศิลปินเลื่องชื่อของเชียงราย อ.ถวัลย์ ดัชนี ซึ่งสะท้อนแนวคิดในเรื่องธาตุทั้ง 4 ออกมาเป็นสัตว์ต่างๆ ที่พิพิธภัณฑ์บ้านดำ
10.00 น. เที่ยวชม พระตำหนักดอยตุง พระตำหนักของสมเด็จย่าเคยประทับ พระตำหนักเป็นการปลูกสร้างแบบศิลปะร่วม
ระหว่างล้านนากับสวิตเซอร์แลนด์ ภายในพระตำหนักจะมีดอกไม้เมืองหนาวตกแต่งไว้อย่างสวยงาม และสามารถชมความสวยงามของดอยตุงได้โดยรอบ
จากนั้นเข้าชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนที่มีการประดับไม้ดอกไม้ประดับ
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันบนดอยตุง
13.30 น. ออกเดินทางไปยัง ดอยแม่สลอง
14.30 น. เดินทางถึงดอยแม่สลอง ชมวิวทิวทัศน์ และไร่ชา บนดอยแม่สลองหรือดอยสันติคีรี
เป็นที่ตั้งของชุมชนชาวจีนจากกองพล 93 ที่อพยพเข้ามาอยู่บนดอยแม่สลอง โดยปลูกชาและพืชผักเมืองหนาว
ท่ามกลางทิวทัศน์ที่งดงามอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
17.00 น. เข้าเช็คอิน ที่ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท และรับประทานอาหารเย็นบนดอยแม่สลอง

เดินทางวันที่ 3 - อาหารเช้า/อาหารกลางวัน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอาท์เดินทางไปที่ สำนักปฏิบัตธรรมถ้ำป่าอาชาทองที่ลานพระแก้ว เชิญทุกท่านได้ทำบุญใส่บาตรกับ พระเณรที่ขี่ม้าบิณฑบาต พร้อมรับพรจากท่านครูบาเหนือชัย โฆษิโต
09.00 น. รับประทานอาหารเช้าและเช็คเอาท์ จากนั้น เดินทางถึง แม่สาย ชมชายแดนจุดเหนือสุดในสยาม ให้เวลาท่าน เพลิดเพลินกับการเลือกชมเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก มากมาย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. เดินทางถึง สามเหลี่ยมทองคำ ชมวิวชายแดนสามประเทศ ไทย ลาว และพม่า ที่ซึ่งแม่น้ำโขงไหลลงมาบรรจบกับแม่น้ำรวก ทองคำ
- สักการะหลวงพ่อผาเงา ประทับนั่งขัดสมาธิปางมารวิชัย ซึ่งขุดพบอยู่ใต้ฐานชุกชีพระประธานองค์เก่า มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 และขึ้นไปยังจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยที่สุดจุดหนึ่งบนพระบรมธาติพุทธนิมิตเจดีย์ และเยี่ยมชมหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว ชนเผ่ามหัศจรรย์ที่มีประวัติอันน่าตื่นตะลึง และยังสามารถศึกษาวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงได้อีกด้วย
17.00 น. ออกเดินทางกลับมายังตัวเมือง เชียงราย จากนั้นส่งท่านที่สนามบินเชียงราย หรือที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงราย เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

แหล่งที่มา Chiangmaiwonderland Travel
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

Recent Posts