ขอความอนุเคราะห์ลงโฆษณาหนังสือที่ระลึกการประชุมใหญ่ฯ


สมาชิกไลออนส์เกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยจะเดินทางเข้าร่วมประชุมใหญ่ฯ  ในระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2560 เพื่อมาประชุม สังสรรค์ และพาครอบครัวมาพักผ่อน คาดว่าจะมีสมาชิก ไลออนส์และครอบครัวมาร่วมประชุมฯ ไม่ต่ำกว่า 4,000 คน ถึง 5,000 คน

คณะกรรมการ การประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย จึงได้จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของไลออนส์ทั่วประเทศ โดยจัดในรูปเล่ม  ขนาด 8 หน้ายก พิมพ์ 4 สี ความหนาไม่น้อยกว่า 25 ยก จำนวนจัดพิมพ์  ประมาณ 3,000 เล่ม เนื้อหาสาระประกอบด้วย

 • ส่วนพระราชกรณียกิจ
 • ส่วนของเมืองเชียงราย และของดีมีคุณค่าในภาคเหนือ
 • คณะกรรมการสภาภาครวม 310 ประเทศไทย
 •  คณะกรรมการภาคทั้ง 6 ภาค
โดยหนังสือเล่มนี้จะเผยแพร่ไปในวงการนักธุรกิจในกรุงเทพและทุกภาคในประเทศไทย และลงเว็บไซต์ในส่วน e-book 

ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์และขอรับการสนับสนุนจากไลออนส์ทุกท่าน เพื่อลงโฆษณาธุรกิจของท่าน เพื่อเผยแพร่ไปทั่วทุกภาคในประเทศไทย
แพ็คเก็จสำหรับผู้สนับสนุนการจัดประชุมใหญ่
 1. ผู้สนับสนุนจำนวนเงิน  200,000  บาท จะได้รับ
  • ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์หนังสือที่ระลึก 4 สี 1 หน้า
  • ห้องพักโรงแรมของแต่ละภาค จำนวน 1 ห้อง 2 คืน ห้อง Royal Suite
  • รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากประธานในพิธี
 2. ผู้สนับสนุนจำนวนเงิน 100,000 บาท จะได้รับ
  • ลงโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์หนังสือที่ระลึก 4 สี  1 หน้า
  • ห้องพักโรงแรมของแต่ละภาค จำนวน 1 ห้อง 2 คืน ห้อง Junior PANO
  • รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากประธานในพิธี
 3. ผู้สนับสนุนจำนวนเงิน 50,000 บาท จะได้รับ
  • ลงโฆษณาหนังสือประชุมใหญ่ขนาด 4  สี 1 หน้า
  • ห้องพักโรงแรมของแต่ละภาค จำนวน 1 ห้อง 2 คืน ห้อง Deluxe D Double
  •  รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากประธานในพิธี
 4. ผู้สนับสนุนจำนวนเงิน 30,000 บาท จะได้รับ
  • ลงโฆษณาในหนังสือประชุมใหญ่ 4 สี 1 หน้า
  • ห้องพักโรงแรมของแต่ละภาค จำนวน 1 ห้อง 2 คืน ห้อง Superior
  • รับโล่เกียรติคุณจากประธานสภาฯ  (ในงานเลี้ยงแสดงความยินดี)
  • ป้ายไวนิล 3 แผ่น ขนาด 1 x 2.50 เมตร ติดที่ 1) โรงแรมที่ประชุมของแต่ละภาค  2) หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 3) ขบวนเดินพาเหรด
 5. ผู้ให้การสนับสนุน 10,000 บาท จะได้รับ
  • ลงโฆษณาในหนังสือที่ระลึกประชุมใหญ่ 4 สี 1 หน้า
  • ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมกรอบจากประธานสภาฯ (ในงานเลี้ยงแสดงความยินดี)
 6. ผู้ให้การสนับสนุนต่ำกว่า 10,000 บาท จะได้รับ
  • ลงประกาศรายชื่อในหนังสือที่ระลึกการประชุมใหญ่
  • ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมกรอบจากประธานสภาฯ (ในงานเลี้ยงแสดงความยินดี)
อัตราค่าโฆษณา
รายละเอียด จำนวนเงิน(บาท)
ปกหลังด้านนอก 4 สี50,000
ปกหลังด้านใน 4 สี30,000
ปกหน้าด้านใน 4 สี30,000
เต็มหน้าด้านใน 4 สี10,000
1/2 หน้าด้านใน 4 สี6,000
1/4 หน้าด้านใน 4 สี3,500
ลงรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว2,000

ท่านใดสนใจสนับสนุนหนังสือที่ระลึกการประชุมใหญ่ฯ เพื่อลงโฆษณา สามารถแจ้งชื่อ สโมสร ตำแหน่ง ภาค และโทรศัพท์ โดยติดต่อที่

 1. ไลออน ปริญญา อ่อนเอี่ยม มือถือ 081-801-6331  E-mail : prinya9421@hotmail.com
 2. ไลออน สนิท จังมงคลกาล มือถือ 081-841-1212 E-mail : sanitomw@hotmail.com
การโอนเงิน 
 ท่านที่แจ้งความประสงค์สนับสนุนหนังสือที่ระลึกการประชุมใหญ่ฯให้โอนเงินมาที่บัญชี
“นาย วิฑิต เหล่าธรรมทัศน์ และนายพิชิต วงศ์หนองเตย และนายสง่า วนาสินชัย ” ธนาคารกสิกรไทย สาขาวังบูรพา เลขที่บัญชี 009-1-31112-7

กรุณาแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินมายังหมายเลขโทรสาร. 02-741-5372 หรือ   E-mail : pakkamlao@gmail.com

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก

Recent Posts